Ondersteund door VLAIO

Projectomschrijving VAKWERK

Met het project ‘Vakwerk’ wil de PXL Academy jongeren laten kennismaken met de bouw. Het project kijkt verder dan de jongeren uit de TSO- en BSO opleidingen. Om het nogal eenzijdige en vertekende beeld dat jongeren van de bouw hebben te counteren, sloegen Embuild Limburg en PXL STEM Academy in 2021 de handen in elkaar. Ze werkten met eigen middelen het succesvolle project ‘Bouwrakker’ uit voor kinderen van 7 tot 14 jaar, waardoor op één jaar tijd 196 kinderen op een interactieve manier kennismaakten met de bouw in al z’n diversiteit. In dit nieuwe project ‘Vakwerk’ willen beide partners op dit elan voortgaan, maar nu een oudere doelgroep van 14+-jongeren aanspreken, in co-creatie met jeugdverenigingen. Concreet zullen ze een ‘train-the-trainer’ STEM-traject voor jeugdleiders organiseren rond de 3 transitieprioriteiten en een event uitwerken met 12 authentieke bouwchallenges, aangeleverd door bouwbedrijven.

Projectdoelstelling VAKWERK

Het hogere doel van dit project is 14+-jongeren warm te maken voor STEM in het algemeen en de bouwsector in het bijzonder en hen laten zien dat ze dankzij STEM hun steentje kunnen bijdragen aan een betere wereld, een wereld waarin het duurzaam omgaan met materialen en energiebronnen, digitalisering en innovatie een belangrijke plaats innemen. STEM wordt in het project – via een ‘blended’ train-the-trainertraject in cocreatie met leiders van jeugdverenigingen en een reeks challenges in een grootschalige afsluitende wedstrijd – uitdrukkelijk verbonden met 21st century skills, zoals probleemoplossend denken, creativiteit, ondernemingszin, teamwork en communicatie. Onze hoop is uiteraard dat we in de jongeren die van dit STEM-traject proeven (zowel tijdens als na de ontwikkeling) de zaadjes kunnen planten van de technische professionals van morgen. Kortom: dat ze achteraf door uitdagende leertrajecten van dit type voor een STEM-studierichting en -loopbaan zullen kiezen. Het STEM-leertraject dat we uittekenen, is geënt op de bouwsector. Door authentieke activiteiten in het traject op te nemen, stellen we het eenzijdige clichébeeld van een ‘vuile’ sector (bouw = metselen) bij.

Het traject speelt in op drie belangrijke transitieprioriteiten voor Vlaanderen:

  • Digitalisering: AR & VR, BIM (building innovation modelling), innovatieve digitale toepassingen
  • Energie & klimaat: o.m. duurzame bouwmaterialen, isoleren van gebouwen
  • Circulaire economie: o.m. herbruikbare materialen, renovatie, modulair bouwen

Projectinformatie

Projectpromotor:
Mieke Vanormelingen

Projectcode:
16/DWO/2023/SA/VL056

Looptijd:
01/01/2023 – 30/06/2024

 

Status:
Lopend project

Projectmedewerkers:
Mieke Vanormelingen
Maria Baerts
Jaan Evens
Michiel Linkens 
Zjef Cludts (Embuild)