Ondersteund door VLAIO

Projectomschrijving Herstel Heroes

Met ‘Herstel Heroes’ bouwen ze verder op het succesvolle project ‘Repair Teens’. Repair teens introduceert jongeren bij onder meer repaircafés en werd aanvankelijk in West-Vlaanderen uitgetest door VIVES. Vervolgens lanceerde PXL het project ook in Hasselt. Samen met VIVES, Stad Hasselt en limburg.net willen ze ‘Repair Teens’ nu duurzaam verankeren onder de naam ‘Herstel Heroes’ en uitbreiden naar 43 nieuwe gemeentes.
De doelstellingen zijn duidelijk: leren herstellen, upcyclen en hergebruiken in plaats van kostbare gebruiksvoorwerpen onmiddellijk vervangen. Het project sensibiliseert jongeren rond circulaire economie en energie & klimaat, en zet aan tot een mentaliteitsswitch. Ze werken hiervoor vanuit de leefwereld van jongeren: skateboards, smartphones, klein elektro, kledij, etc.
Het project werkt samen met lokale partners zoals een fietsenmaker, schoenmaker, naaister, meubelmaker, maar ook IKEA verleende hiervoor hun engagement.

Projectdoelstelling Herstel Heroes

  • Actief organiseren van 6 workshops in 5 gemeenten in Limburg
  • Organiseren van 3-daagse vakantiekampen in 3 verschillende Limburgse gemeenten of steden als aanvulling aan/meerwaarde bij de trajecten in de vrije tijd
  • Langere levensduur nastreven van (eind)producten door hergebruik en recyclage. We willen een mentaliteits-verandering te weeg brengen bij jongeren door motivatie en succesbeleving
  • Het leren herstellen in co-creatie met jongeren van fietsen, klein elektro, kledij en het upcyclen van meubels aan jongeren 14+, circulaire economie/ klimaat en milieu zullen de focus zijn tijdens het volledige project
  • De bewustwording aanwakkeren voor het hergebruik en recycleren (circulaire economie), we willen hiervoor kennisclips maken die online beschikbaar blijven
  • Jongeren opleiden tot ambassadeurs, dit doen we door de Train-the-trainer-sessies maar ook door de coaching vanuit AVANSA (inzetten op het welbevinden van de betrokkenen in het project)
  • Aandacht vestigen op energie en klimaat binnen het herstellen en ‘een tweede leven geven’ aan gebruiksvoorwerpen
  • Het digitaliseren en innovatieve in het recycleren en upcyclen is zeer belangrijk hier zal aandacht aan besteed worden door bijvoorbeeld het nut van 3D-printen in het herstellen of het verschil van herstel van een fiets tov een elektrische fiets
  • Bedrijven betrekken om de noodzaak van een langere levensduur van (eind)producten te verduidelijken aan de jongeren om de bewustwording te versterken
  • Aandacht voor de 21-eeuwse vaardigheden bijvoorbeeld het leren werken in een team, het probleemoplossend denken, het kritisch denken, het opstellen van een algoritme voor het uitvoeren van een herstelling

Projectinformatie Herstel Heroes

Projectpromotor:
Mieke Vanormelingen

Projectcode:
16/DWO/2023/SA/VL055

Looptijd:
1/02/2023 – 30/07/2024

 

Status:
Lopend project

Projectmedewerkers:
Mieke Vanormelingen
Maria Baerts
Jaan Evens
Michiel Linkens