ondersteund door VLAIO

Projectomschrijving Digimobile

Tijdens het project Digimobile zullen kinderen niet alleen hun STEM-talenten ontwikkelen, maar zullen ze ook – in groep – hun 21st century skills moeten aanspreken: probleemoplossend denken, teamwork, creativiteit, ondernemingszin enz.

Op die manier worden ze uitgedaagd om mee vorm te geven aan een toekomst waarin STEM onontbeerlijk is en waarin ze met een keuze voor een STEM-studierichting en/of -beroep later het verschil zullen kunnen maken.

Projectdoelstellingen Digimobile

Kinderen van twee jeugdverenigingen en van stedelijke/gemeentelijke jeugddiensten worden actief in het ontwikkelingsproces betrokken. Ze geven mee vorm aan een nieuw buitenschools STEM-leertraject van ca. 15 uur (+/- 5 workshops) waarin kinderen – via brainstormsessies, experimenteersessies en ontwerp-, bouw- en programmeerworkshops – zélf in groepjes een voertuig(je) bouwen en programmeren dat zo slim, veilig en groen mogelijk is. Tijdens de sessies is er ook ruimte voor gerichte bedrijfsbezoeken zodat de kinderen een goed beeld krijgen van de praktijk.
Na afloop van het project zal het ontwikkelde leertraject op eigen kosten geïntegreerd worden in de reguliere werking van PXL STEM Academy (samenwerkingsovereenkomst met min. 10 Limburgse gemeenten vóór afsluiting van het project) en zal het – via de STEM-partnerschappen met VIVES (Techniekacademie) en Thomas More (WiWeTeR) – ook in de rest van Vlaanderen breed uitgerold worden.
Het partnerschap voor dit 3-jarige project is gebaseerd op het ’quadruple helix’-principe, waar kennisinstellingen, ondernemingen, overheden, maar ook burgers en middenveld – in dit geval jeugdverenigingen en jeugddiensten – co creatief samenwerken en elkaar versterken.

Projectinformatie

Projectpromotor:
Mieke Vanormelingen

Projectcode:
16/DWO/2020/SA/VL034

looptijd:
01/01/2021 – 31/12/2023


Status:
lopend project

Projectmedewerkers:
Mieke Vanormelingen
Michiel Linkens
Stef Deracourt

Bedrijfsbezoek Tesla