Algemene verkoopsvoorwaarden

1.SCHOOLSE WORKSHOPS

Omdat de organisatie in handen is van de school, zijn de kinderen verzekerd via de schoolverzekering.

Annulatievoorwaarden:

Meer dan 30 kalenderdagen => Geen annulatiekosten

30-15 kalenderdagen => 25 % van de prijs zonder verbruiksmaterialen en vervoerskosten

15-5 kalenderdagen => 50% van de prijs zonder verbruiksmaterialen en vervoerskosten

Minder dan 5 kalenderdagen => 100% van de prijs zonder verbruiksmaterialen en vervoerskosten

Door in te schrijven verklaart de school zich akkoord dat er foto’s gemaakt worden van de kinderen voor publicatie. Indien er leerlingen zijn die niet op de foto mogen, dienen de leraren dit ter plaatse aan te geven aan de begeleiders.

Betalingswijze: na de workshops zal een factuur opgemaakt worden door Hogeschool PXL.

2. VERJAARDAGSWORKSHOPS:

De initiatief nemende ouder is verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen via de eigen familiale verzekering.

Door in te schrijven verklaart de initiatief nemende ouder zich akkoord dat er foto’s gemaakt worden van de kinderen voor publicatie.

Indien er kinderen zijn die niet op de foto mogen, dienen de ouders dit ter plaatse aan te geven aan de begeleider.

Annulatievoorwaarden:

Meer dan 30 kalenderdagen => Geen annulatiekosten

30-15 kalenderdagen => 25 % van de prijs

15-5 kalenderdagen => 50% van de prijs

Minder dan 5 kalenderdagen => 100% van de prijs

Mits een medisch attest => Geen annulatiekosten

Betaling : enkel via bancontact op basis van het aantal aanwezige kinderen.

3. NAVORMINGEN:

Annulatievoorwaarden:

Meer dan 30 kalenderdagen => Geen annulatiekosten

30-15 kalenderdagen => 25 % van de prijs

15-5 kalenderdagen => 50% van de prijs

Minder dan 5 kalenderdagen => 100% van de prijs

Mits een medisch attest => Geen annulatiekosten

Door in te schrijven verklaart de deelnemer/school zich akkoord dat er foto’s gemaakt worden van de deelnemers voor publicatie. Indien er deelnemers zijn die niet op de foto mogen, dient men dit ter plaatse aan te geven aan de begeleiders.

Betalingswijze: na de workshops zal een factuur opgemaakt worden door Hogeschool PXL.

3. KAMPEN EN NASCHOOLSE:

Annulatievoorwaarden:

Meer dan 30 kalenderdagen =>Geen annulatiekosten

30-15 kalenderdagen =>25 % van de prijs

15-5 kalenderdagen =>50% van de prijs

Minder dan 5 kalenderdagen =>100% van de prijs

Tijdens het kamp/reeks =>100% van de prijs

Mits een medisch attest => Indien tijdens het kamp/reeks zullen niet gevolgde sessies terugbetaald worden met 15 € administratiekosten

Annuleren van een kamp of naschoolse kan enkel in dringende omstandigheden en voor de totale activiteit.

• In geval van ziekte of ongeval: een aanvraag tot terugbetaling dient via mail en voor aanvang te bereiken, samen met een doktersattest – naam kind & kamp. Het inschrijfbedrag (min 15€ administratiekosten per activiteitenperiode) zal na de periode teruggestort worden.

• In alle andere gevallen: tot 1 week voor aanvang laat u ons op voorhand via mail weten dat de inschrijving niet kan doorgaan met vermelding van naam kind & kamp. U ontvangt een terugbetaling van het bedrag van de activiteit min de annulatiekosten

Door in te schrijven verklaart u zich akkoord dat er foto’s gemaakt worden van de kinderen voor publicatie.

PXL STEM Academy behoudt zich het recht een activiteit te annuleren indien:

• Er zich een dwingende reden voordoet waardoor de organisatie onmogelijk is (bv.Covid 19)

• Voor een kamp of activiteit: Er minder dan 5 inschrijvingen zijn

• Bij annulatie zal PXL STEM Academy de deelnemers minimaal 5 dagen voor aanvang van de activiteit contacteren. Er zal een volledige terugbetaling van de activiteit (die niet kon doorgaan) gebeuren.

Fiscaal test:

Dit attest kan je samen met je belastingaangifte indienen.

Als jouw kind in een bepaald kalenderjaar één of meerdere activiteiten heeft gevolgd, dan krijg je het volgend kalenderjaar automatisch een fiscaal attest beschikbaar bij jouw account.

Er worden geen nieuwe attesten gemaakt indien kinderen door andere ouders werden ingeschreven of bij inschrijvingen met foutieve gegevens.

!!! Schrijf enkel je eigen kind in.

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie bij inschrijving – er worden géén nieuwe fiscale attesten uitgeschreven.

4. VERHUUR VAN MATERIALEN

• De materialen/gereedschappen worden bij afhalen door beide partijen gecontroleerd

• De materialen/gereedschappen worden ordelijk terug ingeleverd

• Bij inlevering behoudt PXL STEM Academy zich het recht om de ingeleverde materialen/gereedschappen te controleren op aantal en staat

• beschadigingen of niet inlevering zal aangerekend worden aan de geldende tarieven van de gereedschappen

Annulatievoorwaarden:

Meer dan 30 kalenderdagen =>Geen annulatiekosten

30-15 kalenderdagen =>25 % van de prijs

15-5 kalenderdagen =>50% van de prijs

Minder dan 5 kalenderdagen =>100% van de prijs

Mits een medisch attest => Geen annulatiekosten